Nová zelená úspora light - bližší informace naleznete ZDE.

 

Cílem MAS Kralupsko, z.s. je rozvíjet region Kralupska
prostřednictvím dotací z fondů EU.

  • V současné chvíli se připravuje nové programové období EU 2021 - 2027. I v tomto období bude část prostředků určena k rozvoji venkova skrze místní akční skupiny.
  • Na základě důkladného vyhodnocení informací z regionu byla dne 6. 4. 2020 založena MAS Kralupsko, z.s.
  • Koncepční část Strategie SCLLD 21+ MAS Kralupsko, z.s. byla schválena.
  • Nyní jsou připravovány podklady k Programovým rámcům jednotlivých Řídících orgánů pro období 2021 – 2027. Více informací k přípravě Strategie najdete na samostatné záložce CLLD 21+
           

       

Naše cíle

Cílem naší strategie bude

podporovat především inovativní projekty, projekty zaměřené na mladé lidi a všechny projekty, které budou mít oproti běžným projektům určitou přidanou hodnotu.

Přidané hodnoty projektů chceme dosahovat prostřednictvím vytváření sítí partnerství místních obyvatel, spolků a firem. Naším cílem je spojovat jednotlivé místní aktéry a pokusit se je přivést ke společné spolupráci. V tom vidíme náš největší přínos pro náš region.

Mapa území MAS

mapa území MAS

Ústecký kraj

hranice ústeckého kraje

Středočeský kraj

Naše vize

V roce 2027 bude území MAS Kralupsko územím, ve kterém se dobře žije, a to díky vzdělané populaci charakteristické vysokým lidským a sociálním kapitálem, který se projevuje v soudržnosti komunity. Na svém území bude mít MAS Kralupsko dostatečnou infrastruktura a vybavenost sídel, zdravé a rekreačně atraktivníživotní prostředí a kulturní dědictví. Bezpečné území MAS se bude rozvíjet díky výkonné ekonomice využívající relevantní inovativní a chytrá řešení.

 

 

vize MAS Kralupsko