Po schválení Koncepční části Strategie MAS, je dalším krokem příprava Akčních plánů jednotlivých operačních programů.

V současné době MAS Kralupsko, z.s. připravuje projekt, který bude financovaný z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) 2021 - 2027. Předpokládaná délka projektu je 6 let a rozpočet cca 15 mil. Kč. Projekt může být zaměřený na realizaci aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování osob, zvyšování zaměstnanosti, posilování prvků vzájemné pomoci a rodinných vazeb v našem území. Více k podporovaným aktivitám najdete v dokumentu PODMÍNKY.

Vaše organizace, jako subjekt působící na území MAS, se do projektu může zapojit prostřednictvím realizace jedné anebo více aktivit. Max. rozpočet na jednu aktivitu a jednu etapu v délce 3 let jsou 3 mil. Kč. Forma spolupráce má několik variant. Můžete v projektu působit jako partner s finančním příspěvkem, nebo jako dodavatel vybraných služeb anebo prostě jen poskytnout MAS cenné rady, své odborné dovednosti a zkušenosti prostřednictvím svých personálních kapacit.

Abychom projekt připravili, co nejkvalitněji, potřebujeme dostatek informací z území MAS Kralupsko, z.s. o tom, jak a proč byste se do projektu mohli zapojit. Proto je zde přiložen DOTAZNÍK, který, prosím Vás, v případě Vašeho zájmu vyplňte a odešlete na e-mail info@maskralupsko.cz do 12. 6. 2022.