MAS Kralupsko, z.s.– IROP – Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol


MAS Kralupsko, z.s., jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kralupsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027.

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP – 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD): https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop   

Podrobnosti naleznete v textu Výzvy níže.

Seznam přijatých projektových záměrů IROP_2_ZŠ: