MAS Kralupsko, z.s., jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kralupsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Návrhů projektu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 s názvem: MAS Kralupsko – OP TAK – Technologie.

 

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO OP TAK s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.“, podrobněšjsí informace vč. příloh viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477

 

Další informace včetně FAQ najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace:

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/

 

Výzva je zaměřena na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb. Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, e-shop a cloudové služby
c) Komunikační a identifikační infrastruktura

Podrobnosti naleznete v textu Výzvy níže. V případě dotazů se obracejte na Ing. Renatu Moravcovou, prostřednictvím emailu optakmaskralupsko@gmail.com