Přehled partnerů MAS Kralupsko, z.s.

Fyzické osoby

Obce (souhlas s územím)

 • Mgr. Jan Bartoš
 • Ing. Lenka Hermanová     
 • Michal Karhan
 • Ing. Renata Moravcová
 • Ing. Pavel Kotyza, Ph.D.
 • Chvatěruby
 • Olovnice
 • Újezdec
 • Vojkovice

Právnické osoby

Člen (souhlas s územím)

 • Dolany nad Vltavou
 • Dřínov
 • Hostín u Vojkovic
 • Kozomín
 • Kralupy nad Vltavou
 • Úžice
 • Veltrusy
 • Všestudy
 • Zlosyň
 • Postřižín
 

​​​​​​

Orgány MAS Kralupsko, z.s.

Členská schůze – nejvyšší orgán MAS

 

Výkonná rada:

Veřejný sektor:

Město Kralupy nad Vltavou – Libor Lesák – Předseda – Doprava a bezpečí regionu

Obec Dřínov – Karel Kohl – Sociální oblast

 

Soukromý sektor:

TJ Sokol Zeměchy – Ing. Listík – Místopředseda – Vzdělání a zdraví

RDG Advisory, s.r.o. – Ing. Broft – Životní prostředí

Mgr. Jan Bartoš – člen, jak FO - Podnikání a cestovní ruch

 

 

Kontrolní komise:

Veřejný sektor:

Město Veltrusy – Mgr. Filip Volák – Předseda - Životní prostředí

 

Soukromý sektor:

Ing. Renata Moravcová - FO - Podnikání a cestovní ruch  

Agentura pro udržitelný rozvoj, z.s. – Ing. Petra Šťastná – Sociální oblast

 

 

Výběrová komise:

Veřejný sektor:

Obec Kozomín - Petr Koukolíček – Životní prostředí

Obec Zlosyň - Jan Krajíček – Podnikání a cestovní ruch

Obec Hostín u Vojkovic - Světlana Hubičková – Vzdělání a zdraví

 

Soukromý sektor:

Hudba pro radost - Eva Klesová – Vzdělání a zdraví

SDH Minice - Marek Škabrada – Doprava a bezpečí regionu

Centrum D8 - Iveta Levíčková – Sociální oblast

Mgr. Lenka Pustinová - Podnikání a cestovní ruch

 

 

OBCE - Spolupráce obcí s MAS může probíhat na dvou úrovních. 

Za prvé je možné odsouhlasit pouze územní působnost MAS na katastrální území obce. Váš souhlas s územní působností MAS ve správním území Vaší obce/města není spojen se žádnou povinností obce/města vůči MAS a nevyplývají z něj žádné finanční závazky vůči MAS. Obec/město nemusí být k zařazení do územní působnosti MAS jejím členem. Vydaný souhlas s územní působností MAS ve správním obvodu obce je však podmínkou k tomu, aby toto území mohlo být zahrnuto do strategie MAS pro období 2021 – 2027 a následně mohla být strategie prostřednictvím projektů obcí, podnikatelů i neziskového sektoru v tomto území realizována. Jinými slovy – pokud území dané obce/města není zahrnuto do územní působnosti MAS, nemůže MAS podpořit žádnou dotací v rámci žádné její výzvy projekt, realizovaný v takovém území. 

Usnesení zastupitelstva není v tomto případě povinné. Přesto doporučujeme vše se zastupiteli projednat. Vzor usnesení zasílám níže. 

- Zastupitelstvo obce/města .......... souhlasí se zahrnutím území obce/města do územní působnosti MAS Kralupsko, z.s., se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na období 2021 – 2027. 

Dovoluji si Vás tímto požádat o vydání souhlasu s územní působností MAS Kralupsko, z. s., ve správním obvodu Vaší obce/města a následné doručení Vašeho stanoviska prostřednictví přiloženého formuláře (příloha č. 1) nejpozději do 14. 8. 2020. 

Souhlas je možné doručit osobně nebo poštou na adresu sídla MAS Kralupsko, z. s. – Ing. Lenka Hermanová, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Při osobním předání v jiném termínu prosím kontaktujte předem paní Ing. Lenku Hermanovou. 

Druhou úrovní spolupráce je členství obce v MAS. Členství v MAS jako užší forma spolupráce sebou přináší pro každého člena práva a povinnosti definované Stanovami spolku. Členové MAS mohou kandidovat do jednotlivých orgánů MAS, volí ze svého středu předsednictvo (výkonnou radu), rozhodují o provozních věcech spolku (jako je rozpočet spolku, členské příspěvky, plán činnosti MAS nebo účetní závěrka) a mají nejlepší přehled o činnosti spolku. Členem spolku se stáváte na základě schválení členské přihlášky výkonnou radou spolku. Vzor přihlášky níže ke stažení. 

Pokud máte zájem i o členství je potřeba schválit na vašem zastupitelstvu následující usnesení: 

- Zastupitelstvo obce/města schvaluje členství v MAS Kralupsko, z.s. 

- Zastupitelstvo obce/města.................. zmocňuje k zastupování MAS Kralupsko, z. s. starostu obce/města (nebo jinou pověřenou osobu) ………………. 

 

Podnikatelé, nestátní nezisková organizace, ostatní (např. fyzická osoba)

Členství v MAS je možné na území obce, která dala Souhlas se zařazením jejího území do strategie MAS pro období 2021 – 2027. Spolupráce sebou přináší pro každého člena práva a povinnosti definované Stanovami spolku. Členové MAS mohou kandidovat do jednotlivých orgánů MAS, volí ze svého středu předsednictvo (výkonnou radu), rozhodují o provozních věcech spolku (jako je rozpočet spolku, členské příspěvky, plán činnosti MAS nebo účetní závěrka) a mají nejlepší přehled o činnosti spolku. Členem spolku se stáváte na základě schválení členské přihlášky výkonnou radou spolku. Vzor přihlášky níže ke stažení.

 

Příspěvky

Na 1. zasedání Členské schůze došlo dne 3. 9. 2020 ke schválení ročních příspěvků ve výši:
 - Obce 5 Kč/obyvatele 
 - Podnikatelé 1000 Kč 
 - NNO a ostatní 500 Kč 

Číslo účtu: 2301864880/2010 vedeného u Fio bank, IBAN: CZ8720100000002301864880

 

KE STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY – PO, FO, Souhlas obce