Operační program Zaměstnanost plus

 

MAS Kralupsko, z.s. byla schválena žádost z Operačního programu zaměstnanost plus na projekt AKČNÍ PLÁN OPZ+ MAS KRALUPSKO, Z.S., CZ.03.02.01/00/22_008/0001017.

Cílem projektu je vznik, fungování a rozvoje komunitních center a sociální práce. Aktivizace cílových skupin a zvyšování jejich zapojování se do života v místě bydliště. Aktivity vedoucí k podpoře soudržnosti a funkčnosti rodiny. Rozvoj prvků vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci.

V rámci projektu budou zřízena dvě komunitní centra pro komunitní setkávání. Více o Komunitním centru MOSTY v Kralupech nad Vltavou naleznete ZDE a více o Komunitním centru U Havrana ve městě Veltrusy naleznete ZDE.

Dále v rámci projektu je zřízen Sociální pracovník, který Vám ZDARMA pomůže v nepříznivé situaci. Více o službách Sociálního pracovníka a kontakty ZDE.

 

Kontaktní pracovník za MAS Kralupsko, z.s.:

Ing. Petra Šťastná

Projektová manažerka OPZ+

e-mail: opz@maskralupsko.cz

Mobil: +420 723 208 909