Níže jsou vloženy Plakáty a pozvánky na jednotlivé akce pořádané v rámci Akčního plánu OPZ+ MAS Kralupsko, z.s.

Uvedený QR kód zobrazí akce Komunitního centra MOSTY v Kralupech nad Vltavou.