MAS Kralupsko, z.s. byla schválena žádost z Operačního programu zaměstnanost plus na projekt AKČNÍ PLÁN OPZ+ MAS KRALUPSKO, Z.S., CZ.03.02.01/00/22_008/0001017.

Cílem projektu je vznik, fungování a rozvoje komunitních center a sociální práce. Aktivizace cílových skupin a zvyšování jejich zapojování se do života v místě bydliště. Aktivity vedoucí k podpoře soudržnosti a funkčnosti rodiny. Rozvoj prvků vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci.

Více inforací naleznete na samostatné záložce OPZ+.