Níže jsme pro všechny zájemce shromáždili nabídky zajímavých aplikací, odkazů a vzdělávacích aktivit, do kterých je možné se zapojit.

 

Rovné příležitosti:

Projektové sady „EMOCE“ a „Nepořádek na palubě“ od centra Pochodeň. Více zde: https://www.centrum-pochoden.cz/e-shop/

Seminář pro rovné příležitosti jsem naplánovala od společnosti Semiramis "Děti ve světě online" http://www.os-semiramis.cz/os-site/

 

Čtenářská gramotnost:

 • Ústecký kraj

Čtenářská gramotnost | RSKÚK.cz (rskuk.cz)

 

Videa od projektu SYPO:

Webinář Současná poezie pro děti ve věku I. st. ZŠ 12. 4. 2021

Webinář Záznamy z žákovské četby 6. 4. 2021

Webinář Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy 19. 4. 2021

Webinář Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy 10. 5. 2021

Kabinet Český jazyk a literatura:

 • Větný rozbor již na 1. st. ZŠ
 • Změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ
 • Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

 

Matematická gramotnost:

 • Matematická aplikace Geogebra s obrovskou databází využitelných materiálů – https://www.geogebra.org/
 • Nástěnka vhodná pro výuku matematiky, geometrie, ale také např. zeměpisu: https://collboard.com/
 • Web Abaku: https://abaku.org/ - Jedná se o „čtení číslic“, které jsou uskupené v číselné řadě.

 

Videa od projektu SYPO:

Kabinet Matematika a její aplikace:

 • Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh
 • Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi
 • Jak vést žáky 2. stupně ZŠ k řešení slovních úloh s porozuměním
 • Zápis do 1. roč. ZŠ a jeho úskalí́ z pohledu matematické́ gramotnosti
 • Práce s chybou ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ
 • Práce s chybou v matematice 2. a 3. st. jako cesta k hlubšímu porozumění

 

INFORMATIKA

Videa od projektu SYPO:

Kabinet Informatika a ICT:

 • Rozvoj informatického myšlení pro II. st. ZŠ
 • Co je to ten 3D tisk?
 • Scratch vs. MakeCode
 • Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ
 • Tvořme pojmovou mapu v Informatice

 

 

Další odkazy:

 

Přehled místních lídrů/expertů v rámci projektu MAP IV ORP Kralupy nad Vltavou:

 
1) PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
PhDr. Anežka Grimová – email: anezkagrimova@gmail.com
 
2) PS pro rovné příležitosti
PhDr. Eva Ivanová, MBA – email: eva.ivanova@mestokralupy.cz
 
3) PS pro financování
Ing. Lenka Hermanová – email: info@maskralupsko.cz